Informácie o projekte

Ukážka pre inšpiráciu, ako by mali vyzerať informácie o projekte.

Firma XYZ s.r.o., pôsobí na Slovenskom trhu a špecializuje sa na výrobu plastových výliskov pre automobilový priemysel. Naše momentálne výrobné kapacity postačujú na spoluprácu s jednou automobilkou. Máme dohodnutú spoluprácu s ďalšími dvoma automobilkami, na čo potrebujeme rozšíriť výrobnú kapacitu. Potrebujeme investíciu 90.000 € za čo ponúkame investorom 15% podiel v našej spoločnosti.

Predstavenie projektu

Stručne predstav ideu svojho projektu. Akú potrebu projekt rieši, prečo s ním začínaš a v čom sa líši od konkurencie. Respektíve prečo by mal byť úspešný. TIP: Ideálne ak sa zmestíš do piatich viet.

Údaje o firmeAk firma zatiaľ neexistuje:
Názov firmy = neexistuje
IČO = 000 00 00

Trh a biznis

Ukážka pre inšpiráciu, ako by mal vyzerať popis cieľového trhu a toho, na čom presne bude projekt zarábať.

Všetci naši zákazníci sú momentálne zo Slovenska. Našou víziou je stať sa lídrom na Slovenskom trhu v dodávaní plastových výliskov automobilkám do roku 2020. Biznis je založený na pravidelnom predaji zmluvne dohodnutého počtu plastových výliskov automobilkám. Čistý zisk spoločnosti je 28 - 33% obratu.

Konkurencia

Ukážka pre inšpiráciu, ako by mal vyzerať popis konkurencie.

Na Slovensku máme dve priame konkurenčné výroby. Našou najväčšou výhodou je náš obchodný riaditeľ, ktorý pôsobil na riadiacich pozíciach v Kia Motors a Wolkswagen Slovakia kde má vybudované nadštandardné vzťahy. Z toho vyplýva dobrý vzťah s našou spoločnosťou. Po získaní investície, budeme mať najvyššíu výrobnú kapacitu na Slovensku.

Na čom presne použiješ získane peniaze?

Ukážka pre inšpiráciu, ako popísať, na čo presne peniaze potrebuješ.

Získané peniaze použijem na nákup zariadení pre rozšírenie výrobnej linky. Konkrétne 45.000€ na vstrekovací lis s výrobnou kapacitou 10.000 výliskov/hod., 42.000€ na robotizovanú rezaciu a baliacu linku, ktorá nám ušetrí 15% nákladov na zamestnancov a 3.000€ na zaškolenie pracoviska.

Záver

kontaktné informácie
Meno kontaktnej osoby
Kontatkný e-mail
Kontaktný telefón