Kto môže pridať projekt?

Projekt môže pridať každá fyzická alebo právnická osoba.

TIP: Investori uprednostňujú investície, do už reálne fungujúcich spoločností s preukázateľným obratom.


Koľko peňazí môžem pre projekt požiadať?

To koľko peňazí pre svoj zámer potrebujete, nieje ničím limitované. Ak chcete získať investíciu, treba v ponuke spravodlivo vyvážiť ponúkaný podiel v spoločnosti za konkrétnu investíciu.

TIP: Ak má Vaša spoločnosť hodnotu napríklad 100.000 € a žiadate k svojmu zámeru investíciu vo výške 20.000€, mali by ste ponúknuť investorom 20% v spoločnosti.


Ako môžem svoj podiel získať späť?

Podľa investičnej zmluvy s investorom, máte právo na prednostný odkup podielu svojej spoločnosti.

TIP: Ak vám investícia pomohla posunúť svoj projekt na vyššiu úroveň, môžete si svoj podiel od investora odkúpiť späť.


Koľko si účtuje BiznisZona za sprostredkovanie investície?

Pre vždy kvalitnejší chod našich služieb si nechávame províziu vo výške 8%, až z investovaných prostriedkov.


Čo ak nezískam požadovanú investíciu?

Do projektu môže investovať viacero investorov. Ich investície sú uložené na transparentnom, účte (vždy kontrolovateľnom). Ak nezískate potrebnú investíciu do vami akceptovateľného času, môžte od kampane odstúpiť alebo prijať vyzbieranú čiastku za prehodnotený podiel v spoločnosti.

INFO: Všetky transakcie prebiehajú medzi jednotlivými stranami až po právnom zabezpečení zmluvných vzťahov.


Kto môže do investovať?

Do aktuálnych projektov, môže investovať každá fyzická alebo právnická osoba s voľným kapitálom

TIP: Pri každom aktuálnom projekte, je znázornená minimálna investícia a ponúkaný podiel. Štandardne sa investuje už od 1.000€.


Môžem investovať celú potrebnú čiastku?

Samozrejme, ak chcete získať celý ponúkaný podiel pre seba, investujte celú požadovanú investíciu.

TIP: Štandardne investujú do jedného projektu 2-10 investori ktorí sa delia s podielom.


Kedy mi bude vyplatený zisk z daného projektu?

Štandardom je zhodnotiť svoje peniaze prostredníctvom podielu, ktorý zvyšuje svojú hodnotu s cieľom jeho následného odpredaja, spôť jeho pôvodnému majiteľovi.

TIP: Štandardne sú vyplácané zisky, podielnikom spoločnosti 1x ročne.


Ako prebehne transakcia?

Každý majiteľ projektu, požaduje konkrétnu investíciu za ponúkaný podiel v spoločnosti. Do doby, kým sa nevyzbiera celá potrebná čiastka, ostávajú investorom investované prostriedky na transparentnom bankovom účte (na ktorom je možné sledovať svoje prostriedky).

TIP: V prípade, že sa investor rozhodne stiahnuť svoju investíciu, môže tak urobiť kedykoľvek bez akýchkoľvek sankcií.